Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 26. června 2017 – A & G Fahrschul-Akademie GmbH v. Finanzamt Wolfenbüttel

(Věc C-449/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Žalovaný: Finanzamt Wolfenbüttel

Předběžné otázky

Zahrnuje pojem „školské nebo vysokoškolské vyučování“ uvedený v čl. 132 odst. 1 písm. i) a j) směrnice Rady ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 vyučování v autoškole za účelem získání řidičského oprávnění pro skupiny B a C1?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Může uznání žalobkyně jakožto subjektu s podobnými cíli ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. i) směrnice Rady ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty vyplývat z ustanovení o zkoušce pro učitele autoškoly a udělení oprávnění pracovat jako učitel autoškoly a oprávnění provozovat autoškolu v zákoně o učitelích autoškol (Gesetz über das Fahrlehrerwesen) ze dne 25. srpna 1969 (Bundesgesetzblatt I 1969, 1336), naposledy změněném zákonem ze dne 28. listopadu 2016 [Bundesgesetzblatt I 2016, 2722, zákon o učitelích autoškol (Fahrlehrergesetz)], a obecného zájmu na vzdělávání žáků autoškoly, aby se stali bezpečnými a odpovědnými účastníky silničního provozu, šetrnými vůči životnímu prostředí?

V případě záporné odpovědi na druhou otázku:

Předpokládá pojem „soukromý učitel“ uvedený v čl. 132 odst. 1 písm. j) směrnice Rady ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, že se u osoby povinné k dani jedná o podnikatele?

V případě záporné odpovědi na druhou a třetí otázku:

Působí vyučující vždy jako „soukromý učitel“ ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. j) směrnice Rady ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jedná na vlastní účet a vlastní odpovědnost, nebo je třeba na kvalifikaci „soukromý učitel“ klást další požadavky?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.