Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις 26 Ιουλίου 2017 – A & G Fahrschul-Akademie GmbH κατά Finanzamt Wolfenbüttel

(Υπόθεση C-449/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzhof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα και αναιρεσείουσα: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Καθής και αναιρεσίβλητη: Finanzamt Wolfenbüttel

Προδικαστικά ερωτήματα

Εμπίπτει στην έννοια της σχολικής ή πανεπιστημιακής εκπαιδεύσεως κατ’ άρθρον 132, παράγραφος 1, στοιχεία θʹ και ιʹ, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας1 , η παρακολούθηση μαθημάτων σε σχολή οδηγών με σκοπό τη λήψη των αδειών οδηγήσεως κατηγορίας Β και C1;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

Μπορεί να θεωρηθεί ότι η αναγνώριση της προσφεύγουσας ως οργανισμού με παρεμφερείς σκοπούς κατά την έννοια του άρθρου 132, παράγραφος 1, στοιχείο θʹ, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας απορρέει από τις περιλαμβανόμενες στον Gesetz über das Fahrlehrerwesen [νόμο για το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδηγήσεως] της 25ης Αυγούστου 1969 (ομοσπονδιακή εφημερίδα δημοσιεύσεων I 1969, 1336), όπως τροποποιήθηκε εσχάτως με τον νόμο της 28ης Νοεμβρίου 2016 (ομοσπονδιακή εφημερίδα δημοσιεύσεων I 2016, 2722, στο εξής: Fahrlehrergesetz), νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τις δοκιμασίες των εκπαιδευτών οδηγήσεως και τη χορήγηση της άδειας εκπαιδευτή οδηγήσεως και της άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών, καθώς και από το γενικό συμφέρον να εκπαιδεύονται οι σπουδαστές σχολών οδηγών κατά τρόπο ώστε να οδηγούν με ασφάλεια, υπευθυνότητα και περιβαλλοντική συνείδηση;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο δεύτερο ερώτημα:

Προϋποθέτει η έννοια του «εκπαιδευτικού που παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα» κατ’ άρθρον 132, παράγραφος 1, στοιχείο ιʹ, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, ότι ο υποκείμενος στον φόρο είναι ατομική επιχείρηση;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο δεύτερο και στο τρίτο ερώτημα:

Αρκεί, σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι εκπαιδευτικός ενεργεί για ίδιο λογαριασμό και υπ’ ευθύνη του ούτως ώστε να θεωρηθεί ότι δραστηριοποιείται ως «εκπαιδευτικός που παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα» κατά την έννοια του άρθρου 132, παράγραφος 1, στοιχείο ιʹ, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας ή πρέπει όποιος φέρει την ιδιότητα του «εκπαιδευτικού που παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα» να πληροί περαιτέρω απαιτήσεις;

____________

1 EE L 347, σ. 1.