Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 26. jūlijā iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – A & G Fahrschul-Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbüttel

(lieta C-449/17)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītāja: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Atbildētāja: Finanzamt Wolfenbüttel

Prejudiciālie jautājumi

Vai skolas un universitātes izglītības jēdziens, kas ietverts Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 132. panta 1. punkta i) un j) apakšpunktā, attiecas uz apmācību autoskolā B un C1 kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:

Vai prasītājas atzīšana par organizāciju, kurai ir līdzīgi mērķi, Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 132. panta 1. punkta i) apakšpunkta izpratnē var izrietēt no leģislatīvā akta normām par braukšanas apmācības pasniedzēja un instruktora eksāmenu un braukšanas apmācības pasniedzēja un instruktora licences un autoskolas licences piešķiršanu, kas ir paredzētas 1969. gada 25. augusta Gesetz über das Fahrlehrerwesen [Likumā par braukšanas apmācības pasniedzējiem un instruktoriem] (Bundesgesetzblatt I 1969, 1336), kurā pēdējie grozījumi izdarīti ar 2016. gada 28. novembra likumu (Bundesgesetzblatt I 2016, 2722, Braukšanas apmācības pasniedzēju un instruktoru likums), un no sabiedrības ieinteresētības autoskolu audzēkņu apmācībā par drošiem, atbildīgiem un par vides aspektiem labi informētiem satiksmes dalībniekiem?

Ja atbilde uz otro jautājumu ir noliedzoša:

Vai jēdziens “skolotājs pasniedz privāti” Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 132. panta 1. punkta j) apakšpunktā ir saistīts ar nosacījumu, ka nodokļa maksātājs ir individuālais komersants?

Ja atbilde uz otro un trešo jautājumu ir noliedzoša:

Vai pasniedzējs “pasniedz privāti” Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 132. panta 1. punkta j) apakšpunkta izpratnē jau tad vien, ja viņš rīkojas uz sava rēķina, pats uzņemoties atbildību, vai arī pazīmei “skolotājs pasniedz privāti” ir jāizvirza vēl citas prasības?

____________

1     OV L 347, 1. lpp.