Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 26 iulie 2017 – A & G Fahrschul-Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbüttel

(Cauza C-449/17)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Recurentă-reclamantă: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Intimat-pârât: Finanzamt Wolfenbüttel

Întrebările preliminare

Noțiunea „învățământ școlar sau universitar” prevăzută la articolul 132 alineatul (1) literele (i) și (j) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 cuprinde cursurile de școală de conducători auto pentru dobândirea permisului de conducere pentru categoriile B și C1?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Recunoașterea reclamantei drept organizație cu scopuri similare, în sensul articolului 132 alineatul (1) litera (i) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, poate rezulta din reglementările legislative privind examenul pentru instructorii de conducere auto și acordarea autorizației de instructor de conducere auto și de școală de conducători auto consacrate de Legea privind instructorii de conducere auto (Gesetz über das Fahrlehrerwesen) din 25 august 1969 [Bundesgesetzblatt (Monitorul Oficial Federal) I 1969, 1336], modificată ultima dată prin Legea din 28 noiembrie 2016 [Bundesgesetzblatt I 2016, 2722, Legea privind instructorii de conducere auto (Fahrlehrergesetz)], precum și din interesul general privind formarea candidaților pentru obținerea permisului de conducere, astfel încât să ajungă participanți la trafic siguri, responsabili și ecologici?

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare:

Noțiunea „profesori ce oferă pregătire particulară” de la articolul 132 alineatul (1) litera (j) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată presupune ca persoana impozabilă să fie un întreprinzător individual?

În cazul unui răspuns negativ la a doua și la a treia întrebare:

O persoană care instruiește acționează întotdeauna ca un „profesor ce oferă pregătire particulară”, în sensul articolului 132 alineatul (1) litera (j) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, dacă acționează pe cont propriu și pe propria răspundere sau există mai multe cerințe cu privire la criteriul „profesor ce oferă pregătire particulară”?

____________

1 JO 2006 L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.