Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.3.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – A & G Fahrschul-Akademie GmbH v. Finanzamt Wolfenbüttel

(asia C-449/17)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Direktiivi 2006/112/EY – 132 artiklan 1 kohdan i ja j alakohta – Tiettyjen yleishyödyllisten toimintojen vapautukset – Koulu- tai yliopisto-opetus – Käsite – Autokouluopetus)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Vastapuoli: Finanzamt Wolfenbüttel

Tuomiolauselma

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 132 artiklan 1 kohdan i ja j alakohdassa tarkoitettua koulu- tai yliopisto-opetuksen käsitettä on tulkittava siten, että se ei kata pääasiassa kyseessä olevan kaltaista autokoulun antamaa ajo-opetusta ajokortin saamiseksi ajokorteista 20.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja B- ja C1-luokan ajoneuvoja varten.

____________

1 EUVL C 330, 2.10.2017.