Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2019. március 14-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A & G Fahrschul-Akademie GmbH kontra Finanzamt Wolfenbüttel

(C-449/17. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere – 2006/112/EK irányelv – A 132. cikk (1) bekezdésének i) és j) pontja – Egyes közhasznú tevékenységek adómentessége – Iskolai vagy egyetemi oktatás – Fogalom – Autósiskola által tartott gépjárművezetői tanfolyam)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Alperes: Finanzamt Wolfenbüttel

Rendelkező rész

Az „iskolai vagy egyetemi oktatásnak” a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének i) és j) pontja szerinti fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az nem foglalja magában az olyan autósiskolák által nyújtott gépjárművezetői oktatást, mint amely az alapeljárás tárgyát képezi, és amely oktatás célja a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (4) bekezdésében említett, B és C1 kategóriájú járművekre vonatkozó vezetői engedélyek megszerzése.

____________

1 HL C 330., 2017.10.2.