Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 13. februārī -Duyster pret Komisiju

(lieta F-18/06)

Tiesvedības valoda - nīderlandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tinike Duyster, Oetrange (Luksemburga) (pārstāvis - W. H. A. M. van den Muijsenbergh, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2005. gada 17. novembra lēmumu nosūtīt prasītāju bērna kopšanas atvaļinājumā no 2004. gada 8. novembra līdz nenoteiktam datumam;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2005. gada 6. aprīļa lēmumu;

atcelt lēmumu piešķirt bērna kopšanas atvaļinājumu no 2004. gada 1. novembra līdz 2005. gada 30. aprīlim un/vai paziņojumu par atalgojumu par 2004. gada novembri, un/vai Komisijas 2004. gada 30. novembra lēmumu neņemt vērā lūgumu sniegt atskaiti vai atsaukt bērna kopšanas atvaļinājumu;

atzīt, ka no 2004. gada 1. novembra (vai 2004. gada 8. novembra) līdz 2005. gada 30. aprīlim ieskaitot prasītājai ir visas tiesības pretendēt uz tām materiālajām tiesībām, kuras ir saistītas ar ierēdņa aktīvo dienestu, un ka līdz ar to viņas kategorijai un pakāpei atbilstoša atlīdzība viņai ir izmaksājama ar atpakaļejošu spēku;

atzīt, ka minētā atlīdzība ir jāpalielina par kavējuma procentu summu;

atzīt, ka, pirmkārt, prasītāja vēl joprojām var pieprasīt bērna kopšanas atvaļinājumu (pat tad, ja pēc sprieduma pasludināšanas viņas dēlam ir vairāk par divpadsmit gadiem vai viņam ir gandrīz divpadsmit gadi), jo iesniegtā pieteikuma neapstiprināšana ir Komisijas kļūda; vai, otrkārt, ka tā kā Komisija ir atbildīga par to, ka prasītāja nevarēja paņemt bērna kopšanas atvaļinājumu, tai ir jāizmaksā kompensācija, kas atbilst pabalstu sakarā ar bērna kopšanas atvaļinājumu zaudējumiem, apdrošināšanai, dienesta stāžam, tiesībām uz pensiju, novērtējuma ziņojumiem un paaugstinājuma iespējām vai, treškārt, ka par bērna kopšanas atvaļinājuma periodu, kas nav ticis ņemts vērā, tai ir izmaksājama kompensācija, kas atbilst pabalstu sakarā ar bērna kopšanas atvaļinājumu zaudējumiem, apdrošināšanu un tiesībām uz pensiju.

piespriest atbildētājai atlīdzināt materiālo un morālo kaitējumu, kas prasītājai ir nodarīts ar 2005. gada 17. novembra lēmumu, kas novērtēti attiecīgi EUR 4000 un EUR 5000 apmērā;

piespriest atbildētājai samaksāt EUR 2500 kā kompensāciju par nenoteiktību, kādā prasītāja atradās attiecībā uz savu kā ierēdņa statusu un no šīs nenoteiktības izrietošo morālo kaitējumu;

kompensēt prasītājai septiņu bērna kopšanas atvaļinājuma dienu vērtības apmērā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Lietas F-51/051 ietvaros prasītāja jau bija apstrīdējusi to, ka Komisija tai bija piešķīrusi vecāku brīvdienas laikposmā no 2004. gada 1. novembra līdz 2005. gada 30. aprīlim. Šajā lietā tā apstrīd iecēlējinstitūcijas 2005. gada 17. novembra lēmumu, kas pa to laiku tika pieņemts, kurā par bērna kopšanas atvaļinājuma sākuma datumu tika noteikts 2004. gada 8. novembris;

Savas prasības pamatojumam prasītāja norāda, ka ar 2005. gada 17. novembra lēmumu tiek pārkāpts Līgums, Civildienesta noteikumi, kā arī noteikts skaits tiesību principi. Tostarp saskaņā ar prasītājas teikto, šajā lēmumā: i) ir kļūdas, tādas kā, piemēram, nepareizi minēta Pirmās instances tiesas lieta; ii) tas nav precīzs vairāku iemeslu dēļ, tostarp sakarā ar to, ka tajā nav minēts, uz kādu prasītājas sūdzību ir balstīts lēmums, nav norādīts bērna kopšanas atvaļinājuma beigu datums un nav ietverts lēmuma seku apraksts; iii) tas ir formulēts citā, nevis prasītājas izmantotajā valodā, pārkāpjot EKL 21. pantu; iv) tajā nav norādīts nekāds juridiskais pamatojums; v) tas ir pretrunīgs; vii) tas nav pietiekami pamatots; vii) tam ir atpakaļejošs spēks, kaut gan vairāk nepastāv pieteikums par bērnu kopšanas atvaļinājumu; viii) tajā nav ņemts vērā tas, ka iecēlējinstitūcijas lēmumi par visu periodu bija nelikumīgi; ix) tajā nav ņemts vērā pieprasījums atsaukt bērna kopšanas atvaļinājumu.

Vēl jo vairāk no apstrīdētā lēmuma redakcijas rodas iespaids, ka prasītāja, vismaz daļēji, ir atbildīga par šādu neskaidru situāciju, lai arī tā bija rīkojusies ļoti piesardzīgi un bija iesniegusi lielu skaitu dokumentu.

____________

1 - OV C 217 3.9.2005. (lieta sākotnēji reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar reģistrācijas numuru T-249/05 un ar 15.12.2005. rīkojumu nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai)