Language of document :

2006. február 15-én benyújtott kereset - Françoise Augenault és társai kontra az Európai Unió Tanácsa

(F-16/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Françoise Augenault és társai (képviselők: G. Vandesanden és L. Levi ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa a keresetet és az abban szereplő jogellenességi kifogást elfogadhatónak és megalapozottnak;

a Közszolgálati Törvényszék következésképpen semmisítse meg a felperesek 2005. márciusi nyugdíjelszámolását, és ennek következtében alkalmazzon a felperesek lakóhelye államának fővárosára vonatkozó vagy legalábbis olyan korrekciós együtthatót, amely megfelelően tükrözi a megélhetési költségek különbségeit ott, ahol a felperesek kiadásai jelentkeznek, és így megfelel az egyenértékűség elvének;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek által felhozott jogalapok és fontosabb érvek az F-128/05. sz. Adolf kontra Bizottság ügyben1 előadottakkal megegyeznek.

____________

1 - HL C 60., 2006.3.11., 56. o.