Language of document :

2006 m. vasario 21 d. pareikštas ieškinys byloje Vereecken prieš Komisiją

(Byla F-17/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Marc Vereecken (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues ir A. Jaume

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

1.    Panaikinti Paskyrimų tarnybos sprendimus, kuriais atmetamas ieškovo skundas, priimtus kartu su 2004 m. spalio 19 d. Paskyrimų tarnybos sprendimu, ir 2005 m. vasario bei vėlesnių mėnesių darbo užmokesčio atsiskaitymo lapelius tiek, kiek jie pakeičia ieškovo lygį A*8 lygiu bei Paskyrimų tarnybos sprendimą suteikti nuopelnų, pirmenybės bei kompensavimo balus už atostogas dėl asmeninių priežasčių.

2.    Nurodyti Paskyrimų tarnybai ginčijamų sprendimų panaikinimo pasekmes, o būtent: i) ieškovo paaukštinimą priskiriant į A*10 lygį (anksčiau - A6) atgaline data nuo 2001 m. ar bent nuo 2004 m. spalio 1 d., jo grįžimo į darbą datos; ii) ieškovo paaukštinimą priskiriant bent į A*9 lygį nuo 2004 m. spalio 1 d.; iii) balų ieškovui suteikimą, įskaitant nuopelnų, pirmenybės ir pereinamojo laikotarpio balų už karjeros raidos ataskaitas už 2003 m., 2004 m. ir 2005 m., į kuriuos jis turi teisę nuo jo paaukštinimo dienos.

3.    Priteisti iš atsakovės atlyginti finansinę žalą, kurią ieškovas patyrė dėl to, kad nebuvo paaukštintas priskiriant į A*10 lygį per 2001 m. vykdytą paaukštinimo procedūrą ar bent nuo 2004 m. spalio 1 d., įskaitant šio paaukštinimo pasekmes pensijai.

4.    Priteisti iš atsakovės atlyginti moralinę žalą, kurią ieškovas patyrė dėl to, kad nebuvo parengta 1997-1999 m. vertinimo ataskaita, o 1999-2001 m. vertinimo ataskaita bei 2003 m. ir 2004 m. karjeros raidos ataskaitos buvo parengtos pernelyg pavėluotai.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, Komisijos pareigūnas, priskirtas į ankstesnį A 7 lygį, nuo 2004 m. spalio 1 d. po trejų metų sugrįžęs iš atostogų dėl asmeninių priežasčių buvo grąžintas į A*8 lygį.

Savo ieškinyje jis nurodo keturis pagrindus, kurių pirmasis grindžiamas tuo, kad vertinimo ataskaitos už 1997-1999 m., 1999-2001 m. bei karjeros raidos ataskaitos už 2003 m. ir 2004 m. klaidingai buvo neparengtos arba buvo parengtos pavėluotai.

Antrame pagrinde ieškovas tvirtina, kad pasibaigus atostogoms dėl asmeninių priežasčių jo priskyrimas į A*8 lygį prieštarauja Pareigūnų tarnybos nuostatų 6 straipsniui. Šis sprendimas taip pat pažeidžia senosios ir naujosios tarnybos sistemų lygiavertiškumo principą, vienodo požiūrio bei teisėtų lūkesčių apsaugos principus.

Trečiame pagrinde ieškovas nurodo, kad lyginant su dirbančiais pareigūnais jis buvo diskriminuojamas tiek, kiek dėl atostogų dėl asmeninių priežasčių, jis nepasinaudojo šiems pareigūnams paaukštinimo srityje taikomomis pereinamojo laikotarpio priemonėmis.

Galiausiai ketvirtame pagrinde ieškovas ginčija tai, kad suteikiant kompensavimo, nuopelnų ir pirmenybės balus nebuvo atsižvelgta į jo iki ir per atostogas dėl asmeninių priežasčių įgytą darbo stažą . Jis mano, kad lyginant su komandiruotais pareigūnais jis patyrė žalą.

____________