Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 23 septembrie 2008 - Augenault și alții/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza F-16/06)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 96 din 22.04.2006, p. 38.