Language of document :

2022 m. sausio 24 d. Landesgericht Korneuburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Austrian Airlines AG / TW

(Byla C-49/22)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesgericht Korneuburg

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė, pirmojoje instancijoje atsakovė: Austrian Airlines AG

Kita apeliacinio proceso šalis, pirmojoje instancijoje ieškovas: TW

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (Oro transporto keleivių teisių reglamentas)1 , 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad nukreipimu kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą panašiomis kelionės sąlygomis, kurį atšaukus skrydį turi pasiūlyti skrydį vykdantis oro vežėjas, laikytinas ir repatriacinis skrydis, vykdomas įgyvendinant valstybėje viešosios valdžios funkciją, jei skrydį vykdantis oro vežėjas negali pagrįsti teisės vežti keleivį, bet galėtų registruoti keleivį į skrydį ir padengti jo išlaidas ir galiausiai vykdo tokį skrydį pagal sutartinį susitarimą su valstybe tuo pačiu orlaiviu ir tuo pačiu skrydžio laiku, kurie būtų buvę numatyti pirma atšauktam skrydžiui?

2.    Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (Oro transporto keleivių teisių reglamentas), 8 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad keleivis, kuris pats registruojasi į pirmajame klausime aprašytą repatriacinį skrydį ir sumoka valstybei už šį skrydį privalomąjį išlaidas padengiantį mokestį, turi tiesiogiai iš Oro transporto keleivių teisių reglamento kylančią teisę reikalauti iš oro vežėjo kompensuoti šias išlaidas, net jei šios išlaidos nėra vien skrydžio išlaidos?

____________

1 OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.