Language of document :

Acțiune introdusă la 21 martie 2021 – Comisia Europeană/Republica Bulgaria

(Cauza C-174/21)

Limba de procedură: bulgara

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: I. Zaloguin, M. Noll-Ehlers, agenți)

Pârâtă: Republica Bulgaria

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin neadoptarea tuturor măsurilor necesare executării Hotărârii Curții din 5 aprilie 2017, Comisia/Bulgaria (C-488/15, EU:C:2017:267), Republica Bulgaria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 260 alineatul (1) TFUE referitor la zonele și aglomerările BG0001 Sofía, BG0002 Plovdiv, BG0004 Nord, BG0005 Sud-Vest și BG0006 Sud-Est;

Obligarea Republicii Bulgaria la plata către Comisie a unei sume forfetare de 3156 de euro pe zi, de la data pronunțării Hotărârii din 5 aprilie 2017 Comisia/Bulgaria (C-488/15, EU:C:2017:267) până la data pronunțării hotărârii în prezenta cauză sau, în cazul încetării mai devreme a neîndeplinirii, până la 31 decembrie al ultimului an de neîndeplinire, dar în orice caz o sumă nu mai mică decât cuantumul minim forfetar de 653 000 de euro;

Obligarea Republicii Bulgaria la plata către Comisie a unei penalități cu titlu cominatoriu în cuantum de 5 677,20 euro pe zi pentru fiecare dintre zonele de calitate a aerului, din momentul pronunțării hotărârii în prezenta cauză până în anul respectării depline a Hotărârii din 5 aprilie 2017 Comisia/Bulgaria (C-488/15, EU:C:2017:267);

Obligarea Republicii Bulgaria la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Bulgaria nu a adoptat măsurile necesare pentru a executa Hotărârea Curții pronunțată în cauza C-488/15 întrucât continuă să încalce (i) obligațiile sale potrivit articolului 13 coroborat cu anexa XI la Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și (ii) obligațiile care îi revin în temeiul articolului 23 din aceeași directivă.

____________