Language of document :

2021 m. kovo 10 d. Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010“ EOOD / Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“

(Byla C-160/21)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: „NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010“ EOOD

Atsakovas: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/20131 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos 75 straipsnio 1 dalyje vartoma sąvoka „išmoka“ reiškia pagal mokėjimo prašymą pradėtos procedūros pabaigą?

2.    Ar tai, kad ūkio savininkas faktiškai gavo pinigų sumą, kurios prašė, yra tolygu teigiamam mokėjimo agentūros sprendimui dėl prašymo leisti pasinaudoti teisėmis į išmokas, kitaip tariant, ar tai, kad, viešai paskelbiant išmokas pagal atitinkamą priemonę, asmuo nėra gavęs pinigų sumos, reiškia, jog jo prašymas leisti pasinaudoti teisėmis į išmokas buvo atmestas, kai asmuo nebuvo informuotas apie procedūros pratęsimą ir naują patikrą?

3.    Ar 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos 75 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas reiškia, kad valstybės narės privalo atitiktį paramos skyrimo sąlygoms patikrinti iki jo pabaigos ir pratęsti šį patikrinimą gali tik išimties tvarka?

4.    Ar 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos 75 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino nesilaikymas reiškia numanomą atsisakymą skirti paramos išmoką, kai ūkio savininkas nebuvo informuotas apie papildomos patikros atlikimą ir nėra jokio atitinkamo rašytinio dokumento?

____________

1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013, p. 549).