Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. ožujka 2021. uputio Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania (Italija) – Comune di Camerota

(predmet C-161/21)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania (Revizorski sud, Regionalni odjel za nadzor za Kampaniju, Italija)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Comune di Camerota (općina Camerota, Italija)

Prethodna pitanja

Protivi li se člancima 2. (osobito s obzirom na načelo vladavine prava) i 19. UEU-a, članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, članku 120. stavku 1. i članku 126. stavku 1. UFEU-a, članku 3. stavku 1., članku 6. stavku 1. točki (b) i članku 12. Direktive 2011/85/EU1 , članku 5. Uredbe (EU) br. 473/20132 te načelima prava Unije proporcionalnosti, lojalne suradnje i korisnog učinka, koja proizlaze iz članaka 4. i 5. UEU-a, tumačenje i primjena nacionalnog zakonodavstva za izvanredne situacije, poput onog iz članka 53. stavka 8. Uredbe sa zakonskom snagom br. 104 od 14. kolovoza 2020. koja je, uz izmjene, pretvorena u zakon leggeom br. 126 od 13. listopada 2020., u smislu da se tim zakonodavstvom sprečava, iako privremeno (od 15. kolovoza 2020. do 30. lipnja 2021., te stoga znatno duže od razdoblja trajanja izvanrednog stanja), učinkovit i pravovremen sudski nadzor usklađenosti s fiskalnim pravilima koji je, u skladu s nacionalnim ustavnim i zakonodavnim pravnim okvirom, povjeren neovisnom pravosudnom tijelu specijaliziranom u području računovodstva, kao što je Corte dei conti (Revizorski sud), time što se suspendiraju osobito sudske funkcije nadzora nad lokalnim vlastima koje se nalaze u situaciji strukturne neravnoteže koja može dovesti do propasti tih lokalnih vlasti i koje su započele s postupkom dugotrajne fiskalne konsolidacije, a koje bi trebale – upravo zbog toga razloga, kao i poteškoća koje su posljedice zdravstvene krize – više nego druge vlasti, biti podvrgnute neovisnom, učinkovitom i pravovremenom praćenju kako bi se spriječilo pogoršanje financijske krize i nepovratnost odstupanja od puta fiskalne konsolidacije koja bi dovela do propasti tih vlasti.

Protivi li se članku 3. stavku 3. UEU-a, članku 3. stavku 1. točki (b), članku 119. stavcima 1. i 2. te članku 120. UFEU-a, člancima 1. i 4. Direktive 2011/7/EU3 te Protokolu (br. 27) o unutarnjem tržištu i tržišnom natjecanju tumačenje i primjena nacionalnog zakonodavstva za izvanredne situacije, poput onog iz članka 53. stavka 9. Uredbe sa zakonskom snagom br. 104 od 14. kolovoza 2020. koja je, uz izmjene, pretvorena u zakon leggeom br. 126 od 13. listopada 2020., u smislu da se tim zakonodavstvom omogućuje novi slučaj suspenzije, od 15. kolovoza 2020. do 30. lipnja 2021., ovršnih postupaka koje su vjerovnici pokrenuli protiv lokalnih vlasti kojima je odobren plan rebalansa, a koja se obrazlaže isključivo zdravstvenom krizom, i koja postoji uz onu kojom su se lokalne vlasti već koristile na temelju odredbi članka 243.bis stavka 4. u vezi s člankom 243.quater stavkom 5. Jedinstvenog teksta Zakona o sustavu lokalne samouprave (Tuel), a da pritom ta suspenzija ne dovodi do pokretanja kolektivnog postupka u okviru kojeg se nude alternativni načini namirivanja vjerovnika, što ima za posljedicu da ta dodatna i duga suspenzija ovršnih postupaka dovodi do daljnjeg pogoršanja zakašnjenja s plaćanjima javne uprave te, slijedom toga, zaštite tržišnog natjecanja i konkurentnosti poduzetnika vjerovnika.

____________

1     Direktiva Vijeća 2011/85/EU od 8. studenoga 2011. o zahtjevima za proračunske okvire država članica (SL 2011., L 306, str. 41.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 9., str. 122.).

2     Uredba (EU) br. 473/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o zajedničkim odredbama za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u europodručju (SL 2013., L 140, str. 11.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 10., svezak 7., str. 274.)

3     Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (SL 2011., L 48, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 200.)