Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. május 12-i ítélete - Missir Mamachi di Lusignano kontra Bizottság

(F-50/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kártérítési kereset - A kártérítés iránti kérelem, panasz és kereset egyezésére vonatkozó szabály - Az eljárás kontradiktórius jellege - Bizalmas, "Korlátozott (EU) terjesztésű!"-nek minősített dokumentum felhasználása a bírósági eljárás során - Az intézmények szerződésen kívüli felelőssége - Vétkességen alapuló felelősség - Okozati összefüggés - Több károk - Harmadik személyre visszavezethető körülmény - Objektív felelősség - Segítségnyújtási kötelezettség - Az intézménynek a személyi állománya védelme biztosítására vonatkozó kötelezettsége - Valamely tisztviselő és házastársa harmadik személy által történt megölése - A túlélés esélyének elvesztése)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgium) (képviselők: F. Di Gianni, R. Antonini és N. Sibona ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Pignataro, B. Eggers és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az alperes arra kötelezése iránti kérelem, hogy a felperest a volt tisztviselő fia megölése miatt ért nem vagyoni és vagyoni kár megtérítése címén fizessen kártérítést.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék a biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2006-os dokumentumból készült, az Európai Bizottság által az eljárás során a Közszolgálati Törvényszéknek megküldött kivonatokat haladéktalanul visszaküldi az Európai Bizottságnak bizalmasként kezelendő borítékban, "Minősítés: Korlátozott (EU) terjesztésű!" megjelöléssel.

Az Európai Bizottság viseli az összes költséget.

____________

1 - HL C 167., 2009.07.18., 27. o.