Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-12 ta' Mejju 2011 - Missir Mamachi di Lusignano vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-50/09) 1

(Servizz Pubbliku - Uffiċjali - Rikors għad-danni - Regola ta' konkordanza bejn it-talba, l-ilment u r-rikors fil-qasam tad-danni - Natura kontradittorja tal-proċedura - Użu minn qorti ta' dokument kunfidenzjali, ikklassifikat bħala 'Restreint UE' - Responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-istituzzjonijiet - Responsabbiltà bbażata fuq nuqqas - Rabta kawżali - Pluralità ta' kawżi tad-dannu - Għemil ta' terz - Responsabbiltà indipendenti minn nuqqas - Dmir ta' assistenza - Obbligu ta' istituzzjoni li tiżgura l-protezzjoni tal-persunal tagħha - Qtil ta' uffiċjal u tal-mara tiegħu minn terz - Telf tal-possibbilità ta' sopravvivenza)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, il-Belġju) (rappreżentanti: F. Di Gianni, R. Antonini u N. Sibona, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: L. Pignataro, B. Eggers u D. Martin, aġenti)

Suġġett

Talba sabiex il-konvenuta tiġi kkundannata tħallas somma bħala kumpens għad-danni morali u materjali subiti mir-rikorrenti minħabba l-qtil tat-tifel tiegħu, ex uffiċjal.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

Is-siltiet mid-dokument tal-2006 dwar ir-regoli u l-kriterji ta' sigurtà, ikkomunikati mill-Kummissjoni Ewropea lit-Tribunal fil-mori tal-kawża, ser jiġu rrinvijati mingħajr dewmien lill-Kummissjoni Ewropea taħt forma kunfidenzjali bl-indikazzjoni "classifié Restreint UE".

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tbati l-ispejjeż kollha.

____________

1 - ĠU C 167, 18.07.2009, p. 27.