Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 12 maj 2011 - Missir Mamachi di Lusignano mot kommissionen

(Mål F-50/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Skadeståndstalan - Regel om att det i fråga om skadestånd ska råda överensstämmelse mellan begäran, klagomål och talan - Förfarandets kontradiktoriska karaktär - Användning vid domstol av en konfidentiell handling som åsatts klassificeringen "begränsad EU" - Institutionernas utomobligatoriska skadeståndsansvar - Culpaansvar - Orsakssamband - Flera skadeståndsgrundande orsaker - Handling av tredje man - Strikt ansvar - Biståndsskyldighet - Skyldighet för en institution att säkerställa skyddet av dess anställda - Mord på en tjänsteman och dennes maka begånget av tredje man - Förlust av överlevnadschans)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgien) (ombud: advokaterna F. Di Gianni, R. Antonini och N. Sibona)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Pignataro, B. Eggers och D. Martin)

Saken

Ansökan om förpliktande av kommissionen att betala ersättning för den ideella och materiella skada som sökanden lidit till följd av mordet på sin son, en tidigare tjänsteman.

Domslut

Talan ogillas

Utdragen ur handlingen från år 2006 om de säkerhetsnormer och säkerhetskriterier som Europeiska kommissionen har tillhandahållit tribunalen under rättegången ska utan dröjsmål skickas tillbaka till Europeiska kommissionen i ett konfidentiellt omslag som åsatts noteringen "klassificerad begränsad EU" .

Europeiska kommissionen ska bära samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 167, 18.7.2009, s. 27.