Language of document :

12. mail 2009 esitatud hagi - Missir Mamachi di Lusignano versus komisjon

(Kohtuasi F-50/09)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgia) (esindajad: advokaadid F. Di Gianni, R. Antonini)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue hüvitada mittevaraline ja varaline kahju, mis tekkis komisjoni ametniku ja tema abikaasa tapmise tõttu.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 3. veebruari 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata kaebus nr R/406/08, milles esitati nõue hüvitada mittevaraline ja varaline kahju, mis tekkis Alessandro Missir Mamachi di Lusignano ja tema abikaasa tapmise tõttu 18. septembril 2006 Marokos Rabatis, kus nad viibisid tulenevalt teenistuskohustustest;

kohustada komisjoni tasuma Alessandro Missir Mamachi di Lusignano pärijatele ja õigusjärglastele varalise kahju hüvitisena 2552837,96 euro suurune summa, mis vastab tapetud ametniku 26 aasta töötasule ning mis tuleb ümber hinnata võtmaks arvesse kõnealuse isiku teenistuskäigu võimalikku kujunemist (arvestades nii automaatset edasiliikumist palgajärgus kui ka võimalikke edutamisi);

kohustada komisjoni tasuma Alessandro Missir Mamachi di Lusignano pärijatele ja õigusjärglastele 250000 euro suurune summa, et hüvitada ohvri poolt enne surma kantud mittevaraline kahju;

kohustada komisjoni tasuma Alessandro Missir Mamachi di Lusignano pärijatele ja õigusjärglastele 1276512 euro suurune summa, et hüvitada mittevaraline kahju, mida kandsid ohvri lapsed, kes olid tema traagilise tapmise tunnistajaks;

kohustada komisjoni tasuma 212752 eurot Livio Missir Mamachi di Lusignanole kui ohvri isale põhjustatud mittevaralise kahju eest;

kohustada komisjoni tasuma vahepeal kogunenud intressi ja viivised;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________