Language of document :

Sag anlagt den 19. maj 2009 - Petrilli mod Kommissionen

(Sag F-51/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Alessandro Petrilli (Grottammare) (ved avocats J.-L. Lodomez og J. Lodomez)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse vedrørende fastsættelsen af stedet for sagsøgerens faste bopæl.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 19. februar 2009, hvorved ansættelsesmyndigheden afslog at fastsætte sagsøgerens faste bopæl til at være i Italien, annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale renter fra den 1. juli 2007 af det beløb, der skyldes som følge af anvendelsen af justeringskoefficienten for Italien med tilbagevirkende kraft på sagsøgerens pension, bosættelsespenge og dobbelt familietillæg med den sats, som ECB har fastsat for primære refinansieringstransaktioner, og som finder anvendelse i den pågældende periode, med tillæg af to procentpoint.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________