Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.9.2010 - Da Silva Pinto Branco v. unionin tuomioistuin

(Asia F-52/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Palvelukseen ottaminen - Koeajalla oleva virkamies - Irtisanominen koeajan päätteeksi - Puolustautumisoikeudet - Soveltuvuuden arviointi - Tuomioistuinvalvonta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Delfina Da Silva Pinto Branco (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat M. Erniquin ja C. Defago)

Vastaaja: Unionin tuomioistuin (asiamies: M. A. V. Placco)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantaja vaatii, että hänen irtisanomisestaan tehty päätös kumotaan, hänet vakinaistetaan tai toissijaisesti, että hänet palautetaan koeajalla olevan virkamiehen tehtäviin ja hänelle maksetaan korvausta henkisestä kärsimyksestä.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Delfina Da Silva Pinto Branco velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 244, 10.10.2009, s. 16.