Language of document : ECLI:EU:F:2010:53

USNESENÍ PŘEDSEDY DRUHÉHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

15. června 2010

Věc F‑51/09

Alessandro Petrilli

v.

Evropská komise

„Smírné narovnání sporu z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 236 ES a 152 AE, kterou se A. Petrilli, bývalý úředník Komise, který odešel do důchodu dne 1. července 2007, domáhá, aby bylo zrušeno rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 18. února 2009, kterým byla zamítnuta jeho stížnost podaná dne 20. října 2008 na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie proti rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků ze dne 16. října 2008, jímž bylo zamítnuto určení jeho místa trvalého bydliště v Itálii od jeho odchodu do důchodu, a v důsledku toho zaprvé, aby byl na jeho důchod uplatněn opravný koeficient pro Itálii, zadruhé aby mu byl přiznán příspěvek na znovuusídlení a zatřetí aby mu byl zdvojnásoben příspěvek na vzdělání, který pobírá na svou dceru.

Rozhodnutí: Věc F‑51/09 Petrilli v. Komise se vyškrtne z rejstříku Soudu. Komise vyplatí žalobci paušální částku 5 750 eur, ten se v důsledku toho vzdá jakéhokoli nároku, včetně nároku na náhradu nákladů řízení. Žalobce ponese případnou zbývající část vlastních nákladů řízení. Komise ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 69a 74)