Language of document : ECLI:EU:F:2010:53

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

της 15ης Ιουνίου 2010

Υπόθεση F-51/09

Alessandro Petrilli

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Φιλικός διακανονισμός κατόπιν πρωτοβουλίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης — Διαγραφή»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, ο A. Petrilli, πρώην υπάλληλος της Επιτροπής συνταξιοδοτηθείς την 1η Ιουλίου 2007, ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, της 18ης Φεβρουαρίου 2009, με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική ένσταση που υπέβαλε ο προσφεύγων στις 20 Οκτωβρίου 2008 δυνάμει του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της από 16 Οκτωβρίου 2008 αποφάσεως του Γραφείου Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων να μην καθορίσει την Ιταλία ως τόπο κύριας διαμονής του μετά τη συνταξιοδότησή του και, κατά συνέπεια, πρώτον, να μην εφαρμόσει στη σύνταξή του τον διορθωτικό συντελεστή που ορίζεται για την Ιταλία, δεύτερον, να μην του χορηγήσει την αποζημίωση επανεγκατάστασης και, τρίτον, να μη διπλασιάσει το σχολικό επίδομα που λαμβάνει για την κόρη του.

Απόφαση:      Η υπόθεση F-51/09, Petrilli κατά Επιτροπής, διαγράφεται από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Η Επιτροπή καταβάλλει το κατ’ αποκοπή ποσό των 5 750 ευρώ στον προσφεύγοντα με αντάλλαγμα την παραίτηση του τελευταίου από όλα τα αιτήματά του, περιλαμβανομένου και του σχετικού με τα δικαστικά έξοδα αιτήματος. Ο προσφεύγων φέρει τα λοιπά δικαστικά έξοδα στα οποία ενδεχομένως υποβλήθηκε. Η Επιτροπή φέρει τα δικαστικά της έξοδα.

Περίληψη

Υπάλληλοι — Προσφυγή — Φιλικός διακανονισμός της διαφοράς ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης — Διαγραφή από το πρωτόκολλο

(ΚανονισμόςΔιαδικασίαςτουΔικαστηρίουΔημόσιαςΔιοίκησης, άρθρα 69 και74)