Language of document : ECLI:EU:F:2010:53

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU TEISE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

15. juuni 2010

Kohtuasi F‑51/09

Alessandro Petrilli

versus

Euroopa Komisjon

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega endine komisjoni ametnik A. Petrilli, kes läks pensionile 1. juulil 2007, palub tühistada ametisse nimetava asutuse 18. veebruari 2009. aasta otsuse, millega jäeti rahuldamata Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel 20. oktoobril 2008 esitatud kaebus individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti 16. oktoobri 2008. aasta otsuse peale, millega keelduti pärast pensionile jäämist Itaaliat tema peamiseks elukohaks määramast, ning seetõttu esiteks kohaldada tema pensionile Itaalia paranduskoefitsienti, teiseks määrata talle ümberasumistoetus ning kolmandaks kahekordistada tema tütre eest saadavat õppetoetust.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑51/09: Petrilli vs. komisjon Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Mõista komisjonilt välja kindlasummaline summa 5750 eurot hagejale, kes omakorda loobub igasugustest, sh kuludega seotud nõuetest. Jätta hageja kanda tema ülejäänud võimalikud kulud. Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artiklid 69 ja 74)