Language of document : ECLI:EU:F:2010:53

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI A DOUA
A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
15 iunie 2010


Cauza F‑51/09


Alessandro Petrilli

împotriva

Comisiei Europene

„Soluționare amiabilă la inițiativa Tribunalului — Radiere”

Obiectul: Acțiune, formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Petrilli, fost funcționar al Comisiei, pensionat la 1 iulie 2007, solicită anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri din 18 februarie 2009 prin care a fost respinsă reclamația sa formulată la 20 octombrie 2008 în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene împotriva deciziei din 16 octombrie 2008 a Oficiului pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale prin care acesta din urmă a refuzat să stabilească Italia ca fiind locul în care se află reședința principală a reclamantului după pensionarea acestuia și, pe cale de consecință, în primul rând, a refuzat să aplice, în ceea ce privește pensia acestuia, coeficientul corector aferent Italiei, în al doilea rând, a refuzat să îi acorde indemnizația de reinstalare și, în al treilea rând, a refuzat să dubleze alocația școlară pe care acesta o primește pentru fiica sa

Decizia: Radiază cauza F‑51/09, Petrilli/Comisia, din registrul Tribunalului. Comisia plătește suma forfetară de 5 750 de euro reclamantului, care renunță în schimb la orice pretenții, inclusiv în ceea ce privește cheltuielile de judecată. Reclamantul suportă eventualele cheltuieli de judecată rămase. Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată.


Sumarul ordonanței

Funcționari — Acțiune — Soluționare amiabilă a litigiului în fața Tribunalului Funcției Publice — Radiere din registru

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 69 și 74)