Language of document :

Presuda Suda (veliko vijeće) od 22. ožujka 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour d'appel de Bruxelles - Belgija) – bpost SA/Autorité belge de la concurrence

(predmet C-117/20)1

„Zahtjev za prethodnu odluku – Tržišno natjecanje – Poštanske usluge – Tarifni sustav koji je usvojio pružatelj univerzalnih usluga – Novčana kazna koju je izreklo nacionalno regulatorno tijelo nadležno za poštanski sektor – Novčana kazna koju je izreklo nacionalno tijelo nadležno za tržišno natjecanje – Povelja Europske unije o temeljnim pravima – Članak 50. – Načelo ne bis in idem – Postojanje istog kažnjivog djela – Članak 52. stavak 1. – Ograničenja načela ne bis in idem – Kumulacija progona i sankcija – Uvjeti – Ostvarenje cilja u općem interesu – Proporcionalnost”

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d'appel de Bruxelles

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: bpost SA

Tuženik: Autorité belge de la concurrence

uz sudjelovanje : Publimail SA, Europska komisija

Izreka

Članak 50. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, u vezi s njezinim člankom 52. stavkom 1., treba tumačiti na način da mu se ne protivi to da se pravna osoba kazni novčanom kaznom zbog povrede prava tržišnog natjecanja Unije kad je za ista djela protiv te osobe već donesena odluka koja je postala pravomoćna nakon okončanja postupka u vezi s povredom sektorskih pravila koja su za cilj imala liberalizaciju dotičnog tržišta, pod uvjetom da postoje jasna i precizna pravila koja omogućuju da se predvidi koja djela i propusti mogu biti predmet kumulacije progona i sankcija kao i koordinacija između dvaju nadležnih tijela, da su dva postupka provedena dovoljno usklađeno i u kratkom razdoblju te da je težina svih izrečenih sankcija razmjerna težini počinjenog kažnjivog djela.

____________

1 SL C 161, 11. 5. 2020.