Language of document :

Tužba podnesena 13. svibnja 2019. – Achema i Lifosa protiv Komisije

(predmet T-300/19)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Achema AB (Jonava, Litva) i Lifosa AB (Kedainiai, Litva) (zastupnici: E. Righini i N. Solárová, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi Odluku Komisije C(2018) 9209 final od 8. siječnja 2019. o državnoj potpori u predmetu SA.45765 (2018/NN) – Litva – Potpora izgradnji elektrana koje proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora energije;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe, tužitelji ističu jedan tužbeni razlog koji se temelji na tvrdnji da Komisija nije pokrenula formalni istražni postupak i da je time tužiteljima uskratila postupovna prava predviđena člankom 108. stavkom 2. UFEU-a.

Tužitelji tvrde da svi dokazi upućuju na to da je Komisija trebala sumnjati u spojivost državne potpore i njezina načina financiranja s unutarnjim tržištem i pravom Unije. Posljedično, trebala je pokrenuti formalni istražni postupak.

Tužitelji se pozivaju na brojne dokaze koji se odnose na trajanje faze koja prethodi prijavi i nerazmjernu raspodjelu vremena između te faze i prethodnog postupka ispitivanja, druge okolnosti pod kojima je donesena pobijana odluka i navodne nedostatke u sadržaju te odluke za koju tužitelji navode da je nedovoljno obrazložena te da sadržava ozbiljne pogreške u ocjeni ili nedostatak ocjene. Tužitelji navode da ti čimbenici pokazuju da je Komisija provela nedovoljnu analizu relevantnih elemenata i da nije raspolagala svim potrebnim informacijama prije nego što je državnu potporu i njezin način financiranja proglasila spojivima s unutarnjim tržištem i pravom Unije.

Tužitelji osobito tvrde da je (i) Komisija pogriješila u svojoj ocjeni navodno samostalnog sustava obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) i OIE pristojbi pritom pogrešno tumačeći litvanski zakonodavni okvir i pritužbe tužiteljâ; (ii) Komisija nije uzela u obzir potporu ulaganju dodijeljenu proizvođačima OIE-a i njezina je sadržajna analiza stoga nepotpuna i nedovoljna; (iii) Komisija je pogriješila prilikom ocjene izuzeća od pristojbi prema članku 107. stavku 1. UFEU-a; (iv) Komisijina ocjena spojivosti sustava OIE s unutarnjim tržištem neprimjerena je i pogrešna; i (v) ocjena sukladnosti načina financiranja s pravom Unije pogrešna je i nedovoljna.

____________