Language of document :

2019. május 13-án benyújtott kereset – Achema és Lifosa kontra Bizottság

(T-300/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Achema AB (Jonava, Litvánia) és Lifosa AB (Kedainiai, Litvánia) (képviselők: E. Righini és N. Solárová ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az SA.45765 (2018/NN) sz. állami támogatás – Litvánia – Megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiát termelő erőműveknek nyújtott támogatás ügyben, 2019. január 8-án hozott C(2018) 9209 final bizottsági határozatot;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek egyetlen jogalapra hivatkoznak, amelyben azt állítják, hogy a Bizottság nem indított hivatalos vizsgálati eljárást, és ezáltal megfosztotta a felpereseket az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárási jogaiktól.

A felperesek azt állítják, hogy valamennyi bizonyíték arra utal, hogy a Bizottságnak kétségei kellett volna, hogy legyenek az állami támogatás és finanszírozási módjainak a belső piaccal és az uniós joggal való összeegyeztethetőségét illetően. Ezért hivatalos vizsgálatot kellett volna indítania.

A felperesek számos bizonyítékra hivatkoznak, kezdve a bejelentést megelőző szakasz hosszától, az e szakasz és az előzetes vizsgálati eljárás között eltelt idő aránytalan jellegén, valamint a megtámadott határozat elfogadásának egyéb körülményein át a határozat tartalmában tükröződő állítólagos hiányosságokig, amely határozat érvelésük szerint nem kellően indokolt, súlyos értékelési hibák, illetve az értékelés hiánya jellemzik. Ezek a tényezők azt mutatják, hogy a Bizottság nem elemezte kellőképpen a releváns szempontokat, és nem állt rendelkezésére valamennyi szükséges információ ahhoz, hogy az állami támogatást és finanszírozási módját a belső piaccal és az uniós joggal összeegyeztethetőnek minősítse.

Különösen azt állítják, hogy (i) a Bizottság tévesen értékelte az állítólagosan önálló megújuló energiaforrások rendszerét és a megújuló energiaforrások illetékét, miközben tévesen értelmezte a litván jogalkotási keretet és a felperesek panaszait; (ii) a Bizottság nem értékelte a megújuló energiaforrást hasznosító energiatermelőknek nyújtott beruházási támogatásokat, ezért az érdemi elemzése hiányos és elégtelen; (iii) a Bizottság tévesen értékelte az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szempontjából az adómentességet; (iv) a Bizottságnak a megújuló energiaforrások rendszere belső piaccal való összeegyeztethetőségére vonatkozó értékelése nem megfelelő és téves; és (v) téves és elégtelen annak értékelése, hogy a finanszírozási módszer összhangban áll-e az uniós joggal.

____________