Language of document :

2019 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Achema ir Lifosa / Komisija

(Byla T-300/19)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Achema AB (Jonava, Lietuva) ir Lifosa AB (Kėdainiai, Lietuva), atstovaujamos advokatų E. Righini ir N. Solárová

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. sausio 8 d. Komisijos sprendimą C(2018) 9209 final dėl valstybės pagalbos SA.45765 (2018/NN) – Lietuva – Parama elektrinėms, gaminančioms elektrą iš atsinaujinančių energijos šaltinių;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi vieninteliu pagrindu, grindžiamu tuo, kad Komisija nepradėjo oficialios tyrimo procedūros, tokiu būdu nesuteikdama ieškovėms procesinių teisių, numatytų SESV 108 straipsnio 2 dalyje.

Ieškovės teigia, kad remdamasi visais įrodymais Komisija turėjo suabejoti dėl valstybės pagalbos ir jos finansavimo modelio suderinimo su vidaus rinka ir ES teise. Dėl šios priežasties ji turėjo pradėti oficialų tyrimą.

Ieškovės remiasi daugeliu įrodymų, pradedant nuo laikotarpio iki pranešimo trukmės ir neproporcingo laiko paskirstymo tarp šio etapo ir pirminio patikrinimo procedūros, kitomis aplinkybėmis, kuriomis buvo priimtas ginčijamas sprendimas, ir tariamais sprendimo, kuris, anot ieškovių, yra nepakankamai motyvuotas ir jame yra didelių vertinimo klaidų ar trūksta vertinimo, turinio trūkumais. Šie faktai atskleidžia, kad Komisija neatliko atitinkamų aspektų tinkamos analizės ir neturėjo visos informacijos, reikalingos nustatyti, kad valstybės pagalba ir jos finansavimo modelis nesuderinami su vidaus rinka ir ES teise.

Konkrečiai kalbant, įtariama, kad i) Komisija neteisingai įvertinio tariamai atskirą atsinaujinančių energijos šaltinių (AEŠ) sistemą ir AEŠ mokestį, klaidingai aiškindama Lietuvos Respublikos teisės aktų sistemą ir ieškovių skundus; ii) Komisija neįvertino investicinės paramos, skiriamos AEŠ generatoriams, todėl jos pagrindinė analizė yra neišsami ir nepakankama; iii) Komisija suklydo vertindama neapmokestinimo atvejus pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį; iv) Komisijos vertinimas dėl AEŠ sistemos suderinimo su vidaus rinka buvo netinkamas ir klaidingas; ir v) finansinių metodų suderinimo su ES teise vertinimas yra neteisingas bei nepakankamas.

____________