Language of document : ECLI:EU:T:2021:191

Sodba Splošnega sodišča (deseti senat) z dne 14. aprila 2021 – Achema in Lifosa/Komisija

(Zadeva T300/19)

„Državne pomoči – Trg električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije – Pomoč za tekoče poslovanje – Sklep, s katerim je po fazi predhodne preučitve pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom – Člen 107(3)(c) PDEU – Kršitev procesnih pravic – Smernice o državni pomoči na področju varstva okolja iz leta 2008 – Smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo iz leta 2014 za obdobje 2014-2020 – Člen 30 PDEU – Člen 110 PDEU – Sklenjen krog indicev“

1.      Ničnostna tožba – Fizične ali pravne osebe – Akti, ki se nanje neposredno in posamično nanašajo – Sklep Komisije o ugotovitvi skladnosti državne pomoči z notranjim trgom brez začetka formalnega postopka preiskave – Tožba zadevnih strank v smislu člena 108(2) PDEU – Dopustnost – Pogoji

(člena 108(2) in (3) ter 263, četrti odstavek, PDEU; Uredba Sveta št. 2015/1589, člen 1(h))

(Glej točke od 37 do 39.)

2.      Ničnostna tožba – Fizične ali pravne osebe – Akti, ki se nanje neposredno in posamično nanašajo – Sklep Komisije o ugotovitvi skladnosti državne pomoči z notranjim trgom brez začetka formalnega postopka preiskave – Tožba zadevnih strank v smislu člena 108(2) PDEU – Opredelitev predmeta tožbe – Tožba zaradi varstva procesnih pravic zadevnih strank – Razlogi, ki se lahko uveljavljajo

(člena 108(3) in 267, četrti odstavek, PDEU; Uredba Sveta št. 2015/1589, člen 1(h))

(Glej točke 42 in od 203 do 205.)

3.      Pomoči, ki jih dodelijo države – Pregled Komisije – Faza predhodne preučitve in kontradiktorna faza – Združljivost pomoči z notranjim trgom – Težave pri presoji – Obveznost Komisije, da uvede kontradiktorni postopek – Resne težave – Pojem – Nepristranskost

(člen 108 PDEU; Uredba Sveta št. 2015/1589, člen 4)

(Glej točki 43 in 45.)

4.      Pomoči, ki jih dodelijo države – Pregled Komisije – Faza predhodne preučitve in kontradiktorna faza – Obveznost Komisije, da v primeru resnih težav uvede kontradiktorni postopek – Pojem resnih težav – Nepristranskost – Sodni nadzor – Obseg

(člen 108 PDEU; Uredba Sveta št. 2015/1589, člen 4)

(Glej točko 44.)

5.      Pomoči, ki jih dodelijo države – Pregled Komisije – Faza predhodne preučitve in kontradiktorna faza – Združljivost pomoči z notranjim trgom – Težave pri presoji – Obveznost Komisije, da uvede kontradiktorni postopek – Resne težave – Pojem – Nepristranskost – Dokazno breme – Okoliščine, ki omogočajo potrditev obstoja teh težav – Sklenjen krog indicev, ki se nanašajo na trajanje postopka predhodne preučitve, okoliščine v zvezi s sprejetjem izpodbijanega sklepa in vsebino tega sklepa

(člen 108 PDEU; Uredba Sveta št. 2015/1589, člen 4)

(Glej točke 46, 47, od 54 do 86, od 92 do 112, od 115 do 135, od 138 do 148, od 151 do 178 in od 209 do 239.)

6.      Pomoči, ki jih dodelijo države – Pregled Komisije – Faza predhodne preučitve in kontradiktorna faza – Združljivost pomoči z notranjim trgom – Težave pri presoji – Obveznost Komisije, da uvede kontradiktorni postopek – Okoliščine, ki omogočajo dokaz obstoja takih težav – Nezadostnost zgolj poteka roka, ki je daljši od običajnega trajanja predhodne preučitve

(člen 108 PDEU; Uredba Sveta št. 2015/1589, člen 4)

(Glej točki 86 in 87.)

7.      Pomoči, ki jih dodelijo države – Pregled Komisije – Faza predhodne preučitve in kontradiktorna faza – Težave pri presoji – Obveznost Komisije, da uvede kontradiktorni postopek – Resne težave – Zahteva za dodatne informacije, ki kot take ne kažejo na obstoj resnih težav

(člen 108 PDEU; Uredba Sveta št. 2015/1589, člen 4)

(Glej točko 109.)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2018) 9209 final z dne 8. januarja 2019 v zadevi o državni pomoči SA.45765 (2018/NN) – Litva – Podpora elektrarnam, ki električno energijo proizvajajo iz obnovljivih virov energije (UL 2019, C 61, str. 1).

Izrek

1.

Sklep Komisije C(2018) 9209 final z dne 8. januarja 2019 v zadevi o državni pomoči SA.45765 (2018/NN) – Litva – Podpora elektrarnam, ki električno energijo proizvajajo iz obnovljivih virov energije se razglasi za ničen.

2.

Evropska komisija nosi svoje stroške in stroške družb Achema AB et Lifosa AB.

3.

Republika Litva nosi svoje stroške.