Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.4.2021 – Achema ja Lifosa v. komissio

(Asia T-300/19)1

(Valtiontuet – Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön markkinat – Toimintatuki – Päätös, jolla tukiohjelma todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi alustavan tutkintavaiheen päätteeksi – SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohta – Menettelyllisten oikeuksien loukkaaminen – Vuoden 2008 suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle – Vuoden 2014 suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014–2020 – SEUT 30 artikla – SEUT 110 artikla – Yhtäpitävien seikkojen kokonaisuus)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Achema AB (Jonava, Liettua) ja Lifosa AB (Kedainiai, Liettua) (edustajat: asianajajat E. Righini ja N. Solárová)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: K. Herrmann ja P. Němečková)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Liettuan tasavalta (asiamiehet: K. Dieninis ja R. Dzikovič)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus kumota komission 8.1.2019 antama päätös C(2018) 9209 final valtiontuesta SA.45765 (2018/NN), joka koskee Liettuan tasavallan uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuottajien hyväksi soveltamaa tukiohjelmaa (EUVL 2019, C 61, s. 1)

Tuomiolauselma

Komission 8.1.2019 antama päätös C(2018) 9209 final valtiontuesta SA.45765 (2018/NN), joka koskee Liettuan tasavallan uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuottajien hyväksi soveltamaa tukiohjelmaa, kumotaan.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Achema AB:n ja Lifosa AB:n oikeudenkäyntikulut.

Liettuan tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 238, 15.7.2019.