Language of document :

2021 m. balandžio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Achema ir Lifosa / Komisija

(Byla T-300/19)1

(Valstybės pagalba – Iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintos elektros energijos rinka – Pagalba veiklai – Sprendimas, kuriuo, pasibaigus preliminariam tyrimo etapui, pagalbos schema pripažįstama suderinama su vidaus rinka – SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktas – Procesinių teisių pažeidimas – 2008 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai gairės – 2014 m. gairės dėl 2014–2020 m. valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai – SESV 30 straipsnis – SESV 110 straipsnis – Nuoseklūs įrodymai)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Achema AB (Jonava, Lietuva) ir Lifosa AB (Kėdainiai, Lietuva), atstovaujamos advokačių E. Righini ir N. Solárová

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama K. Herrmann ir P. Němečková

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Lietuvos Respublika, atstovaujama K. Dieninio ir R. Dzikovič

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2019 m. sausio 8 d. Komisijos sprendimą C(2018) 9209 final dėl valstybės pagalbos SA.45765 (2018/NN) dėl Lietuvos Respublikos įgyvendintos pagalbos schemos elektros energijos gamintojams iš atsinaujinančių energijos šaltinių (OL C 61, 2019, p. 1).

Rezoliucinė dalis

Panaikinti 2019 m. sausio 8 d. Komisijos sprendimą C(2018) 9209 final dėl valstybės pagalbos SA.45765 (2018/NN) dėl Lietuvos Respublikos įgyvendintos pagalbos schemos elektros energijos gamintojams iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Priteisti iš Europos Komisijos padengti savo bei Achema AB ir Lifosa AB patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Lietuvos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1     OL C 238, 2019 7 15.