Language of document :

Arrest van het Gerecht van 14 april 2021 – Achema en Lifosa / Commissie

(Zaak T-300/19)1

[„Staatssteun – Markt voor elektriciteit die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen – Exploitatiesteun – Besluit waarbij de steunregeling aan het einde van de inleidende onderzoeksfase verenigbaar wordt verklaard met de interne markt – Artikel 107, lid 3, onder c), VWEU – Schending van procedurele rechten – Richtsnoeren van 2008 inzake staatssteun voor milieubescherming – Richtsnoeren van 2014 inzake staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 – Artikel 30 VWEU – Artikel 110 VWEU – Reeks onderling overeenstemmende aanwijzingen”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Achema AB (Jonava, Litouwen) en Lifosa AB (Kedainiai, Litouwen) (vertegenwoordigers: E. Righini en N. Solárová, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: K. Herrmann en P. Němečková, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verwerende partij: Republiek Litouwen (vertegenwoordigers: K. Dieninis en R. Dzikovič, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van besluit C(2018) 9209 final van de Commissie van 8 januari 2019 inzake steunmaatregel SA.45765 (2018/NN) betreffende een steunregeling die de Republiek Litouwen ten uitvoer heeft gelegd ten gunste van producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (PB 2019, C 61, blz. 1)

Dictum

Besluit C(2018) 9209 final van de Commissie van 8 januari 2019 inzake steunmaatregel SA.45765 (2018/NN) betreffende een steunregeling die de Republiek Litouwen ten uitvoer heeft gelegd ten gunste van producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie wordt behalve in haar eigen kosten verwezen in de kosten van Achema AB en Lifosa AB.

De Republiek Litouwen zal haar eigen kosten dragen.

____________

1     PB C 238 van 15.7.2019.