Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 14 aprilie 2021 – Achema și Lifosa/Comisia

(Cauza T-300/19)1

[„Ajutoare de stat – Piața energiei produse din surse regenerabile de energie – Ajutor pentru funcționare – Decizie prin care schema de ajutor este declarată compatibilă cu piața internă la finalul fazei preliminare de examinare – Articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFUE – Încălcarea drepturilor procedurale – Orientările din 2008 privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului – Orientările din 2014 privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020 – Articolul 30 TFUE – Articolul 110 TFUE – Ansamblu de indicii concordante”]

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Achema AB (Jonava, Lituania) și Lifosa AB (Kedainiai, Lituania) (reprezentanți: E. Righini și N. Solárová, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: K. Herrmann și P. Němečková, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtei: Republica Lituania (reprezentanți: K. Dieninis și R. Dzikovič, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită anularea Deciziei C(2018) 9209 final a Comisiei din 8 ianuarie 2019 referitoare la ajutorul de stat SA.45765 (2018/NN), privind o schemă de ajutor pusă în aplicare de Republica Lituania în favoarea producătorilor de energie din surse regenerabile de energie (JO 2019, C 61, p. 1).

Dispozitivul

Anulează Decizia C(2018) 9209 final a Comisiei din 8 ianuarie 2019 referitoare la ajutorul de stat SA.45765 (2018/NN), privind o schemă de ajutor pusă în aplicare de Republica Lituania în favoarea producătorilor de energie din surse regenerabile de energie.

Obligă Comisia Europeană să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Achema AB și de Lifosa AB.

Republica Lituania suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 238, 15.7.2019.