Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete – BU kontra EMA

(F-135/11., F-51/12. és F-110/12. sz. egyesített ügyek)1

„Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazott – Határozott időre szóló szerződés meghosszabbításának megtagadása – Sérelmet okozó aktus – A személyzeti szabályzat 90. cikke (1) bekezdésének értelmében vett kérelem – Szerződés átminősítése iránti kérelem – Ésszerű határidő – Panasz elutasítása elleni panasz – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikke – Gondoskodási kötelezettség”

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: BU (London, Egyesült Királyság) (képviselők: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen és D. Abreu Caldas ügyvédek)

Alperes: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (képviselők: az F-135/11. sz. ügyben kezdetben S. Vincenzo, később T. Jablonski és G. Gavrilidou meghatalmazottak, segítőik D. Waelbroeck és A. Duron ügyvédek, az F-51/12. sz. ügyben T. Jablonski és G. Gavrilidou meghatalmazottak, segítőik D. Waelbroeck és A. Duron ügyvédek, valamint az F-110/12. sz. ügyben T. Jablonski és R. Olmedo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Gyógyszerügynökség által hozott, a felperes ideiglenes alkalmazotti szerződésének meghosszabbítását megtagadó határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Gyógyszerügynökségnek a 2011. május 30-i levelében közölt, a BU ideiglenes alkalmazotti szerződésének meghosszabbítását megtagadó határozatát megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék az F-135/11. sz. ügyben benyújtott keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az F-51/12. sz. ügyben és az F-110/12. sz. ügyben benyújtott keresetet elutasítja.

Az F-135/11. sz. ügyben és az F-51/12. sz. ügyben az Európai Gyógyszerügynökség maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a BU részéről felmerült költségeket.

Az F-110/12. sz. ügyben BU maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Gyógyszerügynökség részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 65., 2012.3.3., 24. o.; HL C 209., 2012.7.14., 14. o.; HL C 379., 2012.12.8., 34. o.