Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 26. jūnija spriedums – BU/EMA

(apvienotās lietas F-135/11, F-51/12 un F-110/12) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana – Nelabvēlīgs akts – Lūgums Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punkta izpratnē – Lūgums pārkvalificēt līgumu – Saprātīgs termiņš – Sūdzība par sūdzības noraidījumu – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. pants – Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BU (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji S. Orlandi, J.-N. Louis un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (pārstāvji – lietā F-135/11, sākotnēji M. S. Vincenzo, pēc tam T. Jablonski un G. Gavrilidou, pārstāvji, kuriem palīdz D. Waelbroeck un A. Duron, advokāti; lietā F-51/12 T. Jablonski un G. Gavrilidou, pārstāvji, kuriem palīdz D. Waelbroeck un A. Duron, advokāti, un lietā F-110/12 T. Jablonski un N. Rampal Olmedo, pārstāvji)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropas Zāļu aģentūras lēmumu nepagarināt prasītāja pagaidu darbinieka līgumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt ar 2011. gada 30. maija vēstuli paziņoto Eiropas Zāļu aģentūras lēmumu nepagarināt BU darba līgumu;

prasību lietā F-135/11 pārējā daļā noraidīt;

prasības lietās F-51/12 un F-110/12 noraidīt;

Eiropas Zāļu aģentūra sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina tos, kas BU ir radušies lietās F-135/11 un F-51/12;

BU sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina tos, kas Eiropas Zāļu aģentūrai ir radušies lietā F-110/12.

____________

1     OV C 65, 3.3.2012., 24. lpp.; OV C 209, 14.7.2012., 14. lpp.; OV C 379, 8.12.2012., 34. lpp.