Language of document : ECLI:EU:F:2016:7

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA PRESIDENDI MÄÄRUS

28. jaanuar 2016

Kohtuasi F‑138/11

David Schwander

versus

Euroopa Komisjon

Pensioniõiguste ülekandmine – Euroopa Liidu Üldkohtu otsused menetluse jooksul – Hageja hagist loobumine – Registrist kustutamine – Kohtukulude vastav kandmine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega D. Schwander palub peamiselt sisuliselt tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO) 10. mai 2011. aasta otsus, millega esiteks tühistati tema pensioniõiguste staažilisa ettepanek, mis tehti talle 22. oktoobril 2009 ja mille ta kiitis heaks 17. detsembril 2009, ning teiseks arvutati uuesti tema pensioniõiguste staažilisa, kohaldades Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 üldisi rakendussätteid, mille Euroopa Komisjon võttis vastu 3. märtsil 2011.

Otsus:      Kustutada kohtuasi F‑138/11 Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

Kohtumenetlus – Hageja hagist loobumine – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 84 ja artikli 103 lõige 5)

(vt punkt 7)