Language of document : ECLI:EU:F:2016:7

SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA
SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE

z dne 28. januarja 2016

Zadeva F‑138/11

David Schwander

proti

Evropski komisiji

„Prenos pokojninskih pravic – Sodbe Sodišča za uslužbence Evropske unije, izdane med postopkom – Umik tožbe tožeče stranke – Izbris – Breme stroškov“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero je D. Schwander v bistvu predlagal zlasti razglasitev ničnosti odločbe Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO) z dne 10. maja 2011, s katero je bil, prvič, umaknjen predlog za priznanje pokojninske pravice, ki je bil izdan 22. oktobra 2009 in ki ga je sprejel 17. decembra 2009, in, drugič, podan nov izračun za priznanje pokojninskih pravic v skladu s splošnimi izvedbenimi določbami iz členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom Evropske unije, ki ga je Evropska komisija sprejela 3. marca 2011.

Odločitev: Zadeva F‑138/11 se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Sodni postopek – Umik tožbe tožeče stranke – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 84 in 103(5))

(Glej točko 7.)