Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 14. marts 2013 – Christoph m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-63/08) 1

(Personalesag – ikke-permanent personale – artikel 2, 3a og 3b i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte – midlertidigt ansatte – kontraktansatte – kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner – kontraktens varighed – artikel 8 og 88 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte –

– direktiv 1999/70/EF – anvendelse på institutionerne)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Eugen Christoph m.fl. (Leggiuno, Italien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (først ved M. Bauer og K. Zieleśkiewicz, som befuldmægtigede, derefter ved M. Bauer og J. Herrmann, som befuldmægtigede)Sagens genstandPåstand om annullation af afgørelserne om fastsættelse af sagsøgernes ansættelsesvilkår, for så vidt som varigheden af deres kontrakter eller forlængelsen heraf er tidsmæssigt begrænset. KonklusionEuropa-Kommissionen frifindes.Sagsøgerne bærer deres egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.Rådet for De

øgt: Europa-Komm

issionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (først ved M. Bauer og K. Zieleśkiewicz, som befuldmægtigede, derefter ved M. Bauer og J. Herrmann, som befuldmægtigede)Sagens genstandPåstand om annullation af afgørelserne om fastsættelse af sagsøgernes ansættelsesvilkår, for så vidt som varigheden af deres kontrakter eller forlængelsen heraf er tidsmæssigt begrænset. KonklusionEuropa-Kommissionen frifindes.Sagsøgerne bærer deres egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger.