Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 14.3.2013 – Christoph ym. v. komissio

(Asia F-63/08)1

(Henkilöstö – Tilapäinen henkilöstö – Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2, 3 a ja 3 b artikla – Väliaikaiset toimihenkilöt – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Ylimääräiset sopimussuhteiset toimihenkilöt – Sopimuksen kesto – Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 ja 88 artikla – Komission yksiköihin palkatun tilapäisen henkilöstön työsuhteen enimmäiskestosta 28.4.2004 tehty komission päätös – Direktiivi 1999/70/EY – Sovellettavuus toimielimiin)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Eugen Christoph ym. (Leggiuno, Italia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi M. Bauer ja K. Zieleśkiewicz, sitten M. Bauer ja J. Herrmann)Oikeudenkäynnin kohdeNiiden päätösten kumoaminen, joilla säädetään kantajien palvelukseen ottamista koskevista ehdoista sikäli kuin niissä määrä

Y – Sovellettavuus toi

mielimiin)Oikeudenkäyntikieli: ranskaAsianosaisetKantaja: Eugen Christoph ym. (Leggiuno, Italia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi M. Bauer ja K. Zieleśkiewicz, sitten M. Bauer ja J. Herrmann)Oikeudenkäynnin kohdeNiiden päätösten kumoaminen, joilla säädetään kantajien palvelukseen ottamista koskevista ehdoista sikäli kuin niissä määrätään kantajien sopimusten voimassaoloaika tai sen pidentäminen määräaikaiseksi.MääräysosaKanne hylätään selvästi täysin perusteettomana.Kantajat vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.