Language of document :

Talan väckt den 30 juni 2008 - Klug mot Europeiska läkemedelsmyndigheten

(Mål F-59/08)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Bettina Klug (Wiesbaden, Tyskland) (ombud: advokaten S. Zickgraf)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av svarandens bedömning av sökanden under perioden 31.12.2004-31.12.2006 samt om förpliktande för svaranden att betala skadestånd för förmögenhetsskada och sveda och värk.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara svarandens bedömning av klaganden för perioden 31.12.2004-31.12.2006,

ogiltigförklara beslutet att inte förlänga sökandens anställningsavtal,

förplikta svaranden att till sökanden betala skadestånd på 200.000 euro,

förplikta svaranden att till sökanden betala 35.000 euro för sveda och värk.

____________