Language of document :

Žaloba podaná dne 25. června 2008 - Z v. Komise

(Věc F-60/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Z (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise uplatnit na žalobkyni, na základě stanoviska výboru pro otázky invalidity, výhradu stanovenou v článku 100 pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 7. září 2007, kterým byly stanoveny pracovní podmínky žalobkyně jako pomocného smluvního zaměstnance, v rozsahu, v němž stanoví uplatnění výhrady uvedené v článku 100 pracovního řádu ostatních zaměstnanců;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________