Language of document :

Sag anlagt den 25. juni 2008 - Z mod Kommissionen

(Sag F-60/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Z (Bruxelles, Belgien) (ved S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens beslutning om efter udtalelse fra invaliditetsudvalget at anvende forbeholdet i artikel 100 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 7. september 2007, hvorved sagsøgerens ansættelsesvilkår som hjælpekontraktansat fastlægges, for så vidt som det deri bestemmes, at forbeholdet i artikel 100 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte skal finde anvendelse.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________