Language of document :

25. juunil 2008 esitatud hagi - Z versus komisjon

(Kohtuasi F-60/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Z (Brüssel, Belgia) (esindajad: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada komisjoni otsus kohaldada hageja suhtes pärast töövõimetuskomitee arvamuse saamist muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 100 ette nähtud klauslit.

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 7. septembri 2007. aasta otsus, millega kinnitatakse hageja kui lepingulise abiteenistuja teenistustingimused, osas milles sellega kohaldatakse muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 100 ette nähtud klauslit.

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________