Language of document :

Acțiune introdusă la 25 iunie 2008 - Z/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-60/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Z (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de a aplica în situaţia reclamantei, după avizul comisiei de invaliditate, clauza de rezervă prevăzută la articolul 100 din RAA.

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei Comisiei din 7 septembrie 2007 de stabilire a condiţiilor de angajare a reclamantei în calitate de agent contractual auxiliar, în măsura în care prin aceasta se prevede aplicarea rezervei prevăzute la articolul 100 din RAA;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________