Language of document :

Tožba, vložena 25, junija 2008 - Z proti Komisiji

(Zadeva F-60/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Z (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasiti za nično odločbo Komisije, v kateri je glede tožeče stranke, po mnenju invalidske komisije, določena uporaba določbe o pridržku iz člena 100 PZDU.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba Komisije z dne 7. septembra 2007, s katero so bili določeni pogoji za zaposlitev tožeče stranke kot pogodbenega uslužbenca za pomožne naloge, ker je v njej določena uporaba pridržka iz člena 100 PZDU,

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________