Language of document :

Žaloba podaná 24. júla 2008 - Sevenier/Komisia

(vec F-62/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Roberto Sevenier (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým zamietla žiadosť žalobcu na jednej strane o späťvzatie jeho návrhu o odstúpenie z funkcie, a na druhej strane o obrátenie sa na lekársku komisiu a následne žiadosť o opätovné dosadenie žalobcu v rámci Európskej komisie, s obnovením jej služobného postupu odo dňa podania jeho návrhu o odstúpenie z funkcie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 24. septembra 2007 v rozsahu, v akom zamieta žiadosť žalobcu na jednej strane o späťvzatie jeho návrhu o odstúpenie z funkcie z 19. októbra 1983, a na druhej strane o obrátenie sa na lekársku komisiu,

následne opätovne dosadiť žalobcu v rámci Európskej komisie s obnovením jeho služobného postupu od 19. októbra 1983,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________