Language of document :

Talan väckt den 24 juli 2008 - Sevenier mot kommissionen

(Mål F-62/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Roberto Sevenier (Paris, Frankrike) (ombud: E. Boigelot, advokat)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens begäran om dels återkallande av sin avskedsansökan, dels framställande av klagomål till läkarkommittén och följaktligen, begäran om att sökanden ska återupptas som anställd i Europeiska kommissionen på samma villkor från och med det datum för dennes avskedsansökan

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 24 september 2007, om avslag på sökandens begäran om återkallande av avskedsansökan av den 19 oktober 1983, dels framställande av klagomål till läkarkommittén.

följaktligen, återuppta sökanden som anställd i Europeiska kommissionen på samma villkor från och med den 19 oktober 1983

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________