Language of document :

Sag anlagt den 19. juni 2008 - Avogadri m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-58/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Chiara Avogadri (Bruxelles, Belgien) m.fl. (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelserne om fastsættelse af sagsøgernes ansættelsesvilkår som kontraktansatte eller midlertidigt ansatte, for så vidt som deres kontraktperiode eller forlængelsen heraf begrænses til en bestemt tid.

Sagsøgerens påstande

Afgørelserne om fastsættelse af sagsøgernes ansættelsesvilkår som kontraktansatte eller midlertidigt ansatte annulleres, for så vidt som deres kontraktperiode eller forlængelsen heraf begrænses til en bestemt tid.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________