Language of document :

19. juunil 2008 esitatud hagi - Avogadri jt versus komisjon

(Kohtuasi F-58/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Chiara Avogadri (Brüssel, Belgia) ja teised (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsused, millega kinnitati tingimused hagejate töölevõtmiseks lepinguliste või ajutiste teenistujatena, kuivõrd nende lepingute kestus või pikendamine on tähtajaliselt piiratud.

Hagejate nõuded

tühistada otsused, millega kinnitati tingimused hagejate töölevõtmiseks, kuivõrd nende lepingute kestus või pikendamine on tähtajaliselt piiratud;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________