Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 19. jūnijā - Avogadri u.c./Komisija

(lieta F-58/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Chiara Avogadri, Brisele (Beļģija), un citi (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmumu par prasītāju kā līgumdarbinieku vai pagaidu darbinieku nodarbinātības nosacījumiem atcelšana tiktāl, ciktāl to līguma vai līguma pagarinājuma termiņam tiek noteikts laika ierobežojums.

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumus par prasītāju nodarbinātības nosacījumiem tiktāl, ciktāl to līguma vai līguma pagarinājuma termiņam tiek noteikts laika ierobežojums;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________